PRISLISTE

Attester, erklæringer mm.

Ansøgning om invalideskilt kr. 255
Ansøgning om medicintilskud kr. 450
Attest til A-kasse - rådighedsattest/arbejdsophør kr. 666,25
Attest vedr. afbestillingsrejse kr. 735
Engelsksproget attest kr. 1.310
Kopi af egen journal kr. 10 pr. side dog max 200
Lægeerklæring kr. 300-750
Lægeerklæring - Hjemmeværnet kr. 390
Motorattest kr. 550
Pillepas (engelsk) kr. 170
Sundhedsforsikring kr. 395


Vaccinationer - der tillægges et grundhonorar for hver konsultation

Grundhonorar ved 1. konsultation kr. 355
Difteri+Tetanus 1 dosis á kr. 95
Difteri+Tetanus inkl. konsultation 1 dosis á kr. 360    
Influenza inkl. konsultation 1 dosis á kr. 300
MFR inkl. konsultation 1 dosis á kr. 395
Pneumokok 23-valent 1 dosis á kr. 355

 
Priserne er med forbehold for ændringer.